De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en Koninklijke Visio willen de diagnose, begeleiding en participatie van mensen met een visuele (meervoudige) beperking verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis. Beide partijen willen dit gaan doen door een betere wederzijdse afstemming van onderzoeksactiviteiten gericht op deze doelgroep. Deze gezamenlijke visie bevestigen zij door […]

Welkom op de website van iedereen kan lezen

De gratis toegankelijke Regiobeurs met informatie en producten voor mensen met dyslexie, een verminderd gezichtsvermogen of laaggeletterden.

Partners